Trampolina
Opis projektu
Przygotowaliśmy kompleksową strategię marketingową - analiza konkurencji, SWOT, określenie celów i tonu komunikacji, raportowanie, harmonogram i budżet.
Szczegóły