JBB Coaching Sp. z o.o.
Opis projektu
Wyróżnij się, albo zgiń. Ta zasada dotyczy także książek. Choć nie ocenia się ich po okładce, powinna ona być atrakcyjna dla oka. Taka też była zaprojektowana przez nas oprawa książki Jakuba Bączka. Ale nie tylko – projektowaliśmy dla niego także roll upy i inne materiały wykorzystywane np. podczas szkoleń.
Szczegóły